ΑΥΘΥΠΟΒΟΛΗ;


Το αποτέλεσμα της Ομοιοπαθητικής στηρίζεται στη αυθυποβολή;  

Η υπόθεση αυτή είχε διατυπωθεί πριν από αρκετά χρόνια από άτομα που είχαν πλήρη άγνοια της Ομοιοπαθητικής Ιατρικής στην προσπάθειά του να εξηγήσουν τα εντυπωσιακά , πολλές φορές, θεραπευτικά αποτελέσματά της και θεωρείται πλέον ξεπερασμένη. Στο συγκεκριμένο θέμα όμως επισημαίνουμε τα εξής:

α) Γιατί μπορεί να ασκεί αυθυποβολή μόνο ο ομοιοπαθητικός ιατρός και όχι οι άλλοι ιατροί ακόμη και όταν έχουν τίτλους ή μεγάλη εμπειρία;

β)Γιατί άραγε ο ασθενής γίνεται καλά μόνο όταν του χορηγηθεί το ενδεικνυόμενοκαι όχι το οποιοδήποτε άλλο ομοιοπαθητικό φάρμακο;

γ)Το αποτέλεσμα που μπορεί να έχει η αυθυποβολή είναι συνήθως βρυχυχρόνιο (λίγες ώρες, ημέρες, ή βδομάδες) και όχι μακροχρόνιοόπως είναι το αποτέλεσμα με την ομοιοπαθητική θεραπεία.

δ) Η Ομοιοπαθητική έχει θαυμάσια αποτελέσματα στα βρέφηκαι στα νήπιακαι βέβαια κανείς δεν μπορεί να ισχυρισθεί  ότι σε αυτά ασκείται αυθυποβολή.

ε) Η Ομοιοπαθητική Κτηνιατρικήη οποία είναι ευρέως διαδεδομένη στο εξωτερικό αλλά τελευταία και στη χώρα μας, έχει πολύ καλά αποτελέσματα στα ζώα και βέβαια και σ’ αυτή την περίπτωση είναι αδύνατο να ασκείται αυθυποβολή.