ΜΗΠΩΣ ΥΠΟΤΡΟΠΙΑΣΩ;


Μπορεί να υποτροπιάσει ένας ασθενής μετά από μια ομοιοπαθητική θεραπεία;

Μετά μια επιτυχή ομοιοπαθητική θεραπεία είναι δυνατόν ένας ασθενής να υποτροπιάσει. Αυτό εξαρτάται:

Α. Από το πόσο υγιής είναι ο οργανισμός.

Β. Από το είδος και την χρονιότητα της ασθένειας.

Γ. Από τις ταλαιπωρίες-ψυχικές ή σωματικές-που δρουν επάνω στον ασθενή κατά την αποθεραπεία του.

Δ. Από το πόσο σωστά τηρεί τις συστάσεις του ιατρού μετά την διακοπή των ομοιοπαθητικών φαρμάκων.