Πανελλήνια καταγραφή ομοιοπαθητικών περιστατικών


 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ.

ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΜΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ.

 

Τζουλιάνα Αντωνοπούλου, Ομοιοπαθητικός Ιατρός

Κέντρο Κλασσικής Ομοιοπαθητικής Ιατρικής Αμαρουσίου,

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Η Πανελλήνια καταγραφή των ομοιοπαθητικών Περιπτώσεων που για λόγους συντομίας το έχουμε ονομάσει GREC-HOMEORegistryκαι με αυτό το όνομα έχει καταγραφεί και στον διεθνή τύπο, βρίσκεται σε εξέλιξη. Οπως γνωρίζεται και από προηγούμενη ενημέρωση η ανωτέρω καταγραφή γίνεται υπό την αιγίδα της Διεθνούς Ακαδημίας Κλασσικής Ομοιοπαθητικής. Στόχος της ανωτέρω καταγραφής είναι να αναδείξει την σημασία της κλασσικής ομοιοπαθητικής σαν θεραπευτικό σύστημα και να δώσει στοιχεία της ελληνικής πραγματικότητας για την ομοιοπαθητική διαμέσου των ευρημάτων όπως αυτά καταγράφονται από τους συμμετέχοντες συναδέλφους. Η στατιστική ανάλυση των ευρημάτων μας γίνεται σε συνεργασία με το Τμήμα Φυσικής του Παν/μίου Αθηνών και αυτά προσπαθούμε να αποτυπώσουμε διεθνώς μέσω πλήρων δημοσιεύσεων στον διεθνή Ομοιοπαθητικό Ερευνητικό Τύπο. Το εγχείρημα όπως καταλαβαίνετε είναι αρκετά δύσκολο και αυτό γιατί μέχρι σήμερα δεν υπάρχει ικανή βιβλιογραφία διεθνώς η οποία να μπορεί να στηρίξει αντίστοιχα τα ευρήματά μας. Συνεπώς θέλει υπομονή και επιμονή προκειμένου να πετύχουμε τους στόχους μας. Στην διεθνή βιβλιογραφία όπως πολλοί από σάς γνωρίζουν δημοσιεύεται μια πληθώρα περιστατικών αλλά και ερευνητικών προσπαθειών, οι οποίες όμως δεν πληρούν τις προυποθέσεις έρευνας στην κλινική κλασσική ομοιοπαθητική πρακτική. Ετσι οι δυσκολίες είναι προφανείς. Παρ` όλα αυτά έχουν αποσταλεί για δημοσίευση στο περιοδικό Homeopathy, δύο πλήρεις μελέτες που αφορούν τα επίπεδα υγείας όπως αυτά έχουν αποτυπωθεί από τον Κύριο Βυθούλκα και αναμένεται η απάντηση από το συγκεκριμένο περιοδικό. Στην πρώτη από τις ανωτέρω δημοσιεύσεις αποδεικνύεται η σημασία των επιπέδων υγείας σαν διαγνωστικό και προγνωστικό μοντέλο στα παιδιά ηλικίας 0-10 ετών. Ετσι ανατρέξαμε σε αρκετά σύμπλοκα, για τον κλινικό ιατρό, μαθηματικά – στατιστικά μοντέλα τα οποία όμως κρίθηκαν αναγκαία στην παρούσα φάση. Αυτό ήταν απαραίτητο γιατί ποτέ στο παρελθόν δεν έχουν εφαρμοσθεί τα επίπεδα υγείας στην καθημερινή ομοιοπαθητική κλινική πράξη ούτε έχει δημοσιευθεί πλήρης κλινική ανάλυση με κανόνες αποδεκτούς από την σύγχρονη ιατρική. Η δεύτερη δημοσίευση αφορά την στατιστική συσχέτιση της σημασίας του τελευταίου πυρετού όπως εμείς οι ομοιοπαθητικοί γιατροί το χρησιμοποιούμε στην κλασική ομοιοπαθητική καθώς επίσης και ο χρόνος καθυστέρησης από την αρχική διάγνωση μέχρι την προσέλευση του ασθενούς στο ομοιοπαθητικό ιατρό με τα επίπεδα υγείας. Και σε αυτή την περίπτωση παρά τις δυσκολίες στην εύρεση διεθνούς βιβλιογραφικής τεκμηρίωσης έγινε δυνατή η πλήρης παρουσίαση του θέματος. Η υπομονή όπως καταλαβαίνετε, η καλή γνώση της θεωρίας των επιπέδων υγείας (για να παρουσιαστούν σωστά σε εκείνους που δεν τα γνωρίζουν στο εξωτερικό) αλλά και η σωστή επιλογή βιβλιογραφικής τεκμηρίωσης, προκειμένου να στοιχειοθετήσουμε σωστά τα ευρήματά μας, από την διεθνή βιβλιογραφία  μας βοήθησαν στην ολοκλήρωση και αυτής  της μελέτης. Εμείς στην οργανωτική επιτροπή του GRECHOMEORegistryσυνεχίζουμε να συλλέγουμε πληροφορίες και ότι περνάει από το χέρι μας θα προσπαθούμε να το δημοσιεύουμε όπως γίνεται καλύτερα ώστε ερευνητικά και η Ελλάδα να αναδείξει μέσα από την πολυετή πείρα της την Κλασσική Ομοιοπαθητική.

Σε αυτό το σημείο και εκ μέρους της οργανωτικής επιτροπής θα ήθελα να εκφράσω θερμές ευχαριστίες πρός όλους τους γιατρούς που ήδη συμμετέχουν στο πρόγραμμα καθώς επίσης και σε εκείνους οι οποίοι αφιερώνουν αρκετό από τον πολύτιμο χρόνο τους για την ανάλυση και τεκμηρίωση των δεδομένων. Ευχαριστίες επίσης ανήκουν στην επιστημονική στατιστική ομάδα, καθώς και στον καθηγητή και καθοδηγητή Κο Γ. Βυθούλκα ο οποίος συντονίζει το όλο εγχείρημα. Είναι ευνόητο ότι περιμένουμε και την δική σας συμμετοχή!.

 

Πληροφορίες για την συμμετοχή σας στο πρόγραμμα θα βρείτε στην ιστοσελίδα http://www.homeopathy.gr/homeopathy/homeopathy_registry.html