Διεθνής τύπος


Επιμέλεια : Τζουλιάνα Αντωνοπούλου , Ομοιοπαθητικός Ιατρός,

Κέντρο Κλασσικής Ομοιοπαθητικής Ιατρικής Αμαρουσίου,

 

Ποιόν « πονάει»  η Ομοιοπαθητική;

 Πηγή : Lifegate03 12 2007

Oαριθμός των ασθενών που θεραπεύονται με την Ομοιοπαθητική συνεχώς αυξάνεται χρόνο με τον χρόνο. Δυστυχώς όμως για κάποιους λόγους μερικές φορές βγαίνει κάποιο περιοδικό (αυτή τη φορά και πάλι το Lancet)  που αποδεικνείει…. ότι η Ομοιοπαθητική δεν λειτουργεί!!!

Γιατί όμως;

Γράφει το Lancet:

« Στις δοκιμές οι οποίες διενεργήθηκαν με την ομοιοπαθητική, υπάρχουν 5 σημαντικές μετα-αναλύσεις. Ολες έχουν το ίδιο αποτέλεσμα: αφαιρώντας τις μη δόκιμες μελέτες εξαιτίας των μεθοδολογικών λαθών και λαμβάνοντας υπόψιν τα λάθη της δημοσίευσης, η Ομοιοπαθητική δεν έδειξε κάποιο θετικό αποτέλεσμα σημαντικά ανώτερο από το placebo».TheLancet/ 17 nov2007 / vol370 / pag672 – 673 ; pag.  677 -680.Δείτε όμως ακριβώς ποιά είναι η διατύπωση των συμπερασμάτων των μετα-αναλύσεων.«Το επίπεδο των δοκιμών των μελετών είναι θετικό αλλά ακόμα ανεπαρκές για να εξάγουμε οριστικά αποτελέσματα».Kleijnen J, Knipschild P, ter Riet G. Clinical trials of homoeopathy. BMJ1991; 302: 316–23«Για τις 17 συγκρίσεις οι οποίες μελετήθησαν, για κάθε χρησιμοποιηθείσα μέθοδο, το αποτέλεσμα είναι μια τιμή του pπολύ χαμηλότερο από 0.001. Αυτό σημαίνει ότι για μια μελέτη, η υπόθεση μηδέν (δηλαδή απουσία αποτελεσμάτων της Ομοιοπαθητικής) πρέπει να απορριφθεί… Συνεπώς σύμφωνα με κάθε πιθανότητα, ο αριθμός των σημαντικών αποτελεσμάτων δεν μπορεί έτσι να είναι τυχαίο γεγονός»   Boissel JP, Cucherat M, Haugh M, Gauthier E. Critical literature review on the effectiveness of homoeopathy: overview of data from homoeopathic medicine trials. Brussels, Belgium: Homoeopathic Medicine Research Group. Report to the European Commission. 1996: 195–210«Τα αποτελέσματα των τυχαιοποιημένων μελετών τα οποία μελετήθηκαν καταδεικνύουν ότι η εξατομικευμένη Ομοιοπαθητική θεραπευτική έχει μεγαλύτερο κλινικό αποτέλεσμα από το εικονικό φάρμακο (placebo).” Linde K, Melchart D. Randomized controlled trials of individualized homeopathy: a state-of-the-art review. JAlterComplementMed1998;4: 371–88.“Yπάρχουν δε αποδείξεις ότι η Ομοιοπαθητική θεραπεία είναι αποτελεσματικότερη από το εικονικό φάρμακο»Cucherat M, Haugh MC, Gooch M, Boissel JP. Evidence of clinical efficacy of homeopathy: a meta-analysis of clinical trials. EurJClinPharmacol2000; 56: 27–33«21 (19%) των μελετών που αφορά την Ομοιοπαθητική και 9 (8%) που αφορούν την κλασσική ιατρική ήταν ποιοτικά ανώτερες. Η πλειονότητα των oddsratiosκατέδειξαν ότι η θεραπευτική παρέμβαση όποια και αν ήταν αυτή είχε ευνοικό αποτέλεσμα. Η ετερογένεια των αποτελεσμάτων ήταν βέβαια λιγότερο έντονη για την Ομοιοπαθητική παρά για την κλασσική ιατρική. Ως εκ τούτου είναι απίθανο και αυτό το αποτέλεσμα να είναι τυχαίο»

Shang A, Huwiler-Müntener K, Nartey L, et al. Are the clinical effects ofhomoeopathy placebo effects? Comparative study of placebo-controlledtrials of homoeopathy and allopathy. Lancet 2005; 366: 726–32

Σε μιά άλλη μελέτη αναφέρεται επιγραμματικά ότι «τα αποτελέσματα της δικιάς μας μετα-ανάλυσης είναι ασυμβίβαστα με την υπόθεση ότι τα κλινικά αποτελέσματα της Ομοιοπαθητικής οφείλονται αποκλειστικά στο φαινόμενο placebo-effect».  

Linde K, Clausius N, Ramirez G, et al. Are the clinical effects of homoeopathy placebo effects? Ameta-analysisofplacebo-controlledtrials. Lancet1997; 350: 834–43

Κατά συνέπεια και παρά τις προσπάθειες του περιοδικού Lancetτα κύρια συμπεράσματα των 6 μετα-αναλύσεων που έχουν μέχρι σήμερα δημοσιευθεί, αποδεικνύουν όλες περίτρανα την αποτελεσματικότητα της Ομοιοπαθητικής θεραπευτικής.