Μετρήσημα αποτελέσματα των ομοιοπαθητικών φαρμάκων στην αυπνία


Μετρήσιμα αποτελέσματα των ομοιοπαθητικών φαρμάκων στην αϋπνία

Ερευνητική ομάδα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Αριζόνα στο Tucson (ΗΠΑ) σύγκρινε πρόσφατα τα αποτελέσματα μιας δόσης εικονικού φαρμάκου έναντι Coffea  Cruda 30CHείτε Nux Vomica 30CHσε νέους υγιείς ενήλικες με ατομικό ιστορικό αϋπνίας προκαλούμενης από τη χρήση καφέ.

Χρησιμοποίησαν πολυπαραμετρική καταγραφή ύπνου ή πολυσωματοκαταγραφική μελέτη ύπνου ή πολυυπνογραφία (polysomnography-PSG), η οποία μπορεί να αντιδιαστείλει διαφορές, αν υπάρχουν, μεταξύ των υποκειμενικών ενοχλήσεων σχετικών με τον ύπνο και των αντικειμενικών μετρήσεων της  ολονύχτιας καταγραφής ύπνου σε ορισμένους τύπους της αϋπνίας.

Οι συγγραφείς παραπέμπουν σε πολλαπλές μελέτες σε υγιή ζώα που έχουν δείξει μετρήσιμες επιπτώσεις στον ύπνο τριών διαφορετικών ομοιοπαθητικών φαρμάκων (Ισταμίνη, Coffea Cruda, και Nux Vomica και σε δυναμοποιήσεις πέραν του αριθμού Avogadro)συγκρινόμενων με εικονικό φάρμακο-placebo. Σε αυτές τις μελέτες, κάθε φάρμακο στην 30η δυναμοποίηση αλλάζει σημαντικά την  ηλεκτροεγκεφαλογραφική δραστηριότητα ύπνου κυρίως της δέλτα συχνότητας (0,5 έως 2,5 Hz), ενώ άλλοι ερευνητές έχουν καταδείξει τις επιπτώσεις της Nux Vomica 30CHστο χρόνο επέλευσης του ύπνου με αλκοόλ σε ποντίκια.

Οι συγγραφείς υποστηρίζουν ότι η σχετική έλλειψη αντικειμενικών μετρήσεων για την αξιολόγηση της δράσης της ομοιοπαθητικής στον άνθρωπο,  έχει εμποδίσει έως σήμερα τις εξελίξεις στην έρευνα, αλλά και στην ομοιοπαθητική κλινική περίθαλψη. Κατά τη γνώμη τους, η Πολυυπνογραφία, μπορεί να αποτελεί ένα δυνητικά πολύτιμο εργαλείο για τις έρευνες στην ομοιοπαθητική.

Σε αυτή τη μελέτη, νέοι ενήλικες και των δύο φύλων (ηλικίες 18-31) έχουν συμπεριληφθεί με άνω του μέσου όρου αποτελέσματα στις προτυποποιημένες κλίμακες προσωπικότητας και με ιστορικό αϋπνίας προκαλούμενης από καφέ. Κατ’ οίκον πολυυπνογραφικές καταγραφές ελήφθησαν για δύο διαδοχικές βραδιές μια φορά την εβδομάδα με ένα σύνολο οκτώ εγγραφών (νύχτες 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23).

Άτομα (Ν = 54) έλαβαν εικονικό φάρμακο το βράδυ της 8ης νύχτας (single-blind) και τα ομοιοπαθητικό το βράδυ της 22ης  (διπλή-τυφλή) σε δυναμοποίηση 30CHενός εκ των Nux Vomica ή Coffea Cruda. Οι συμμετέχοντες συμπλήρωναν καθημερινά ημερολόγια ύπνου και εβδομαδιαία την κλίμακα Πίτσμπουργκ (δείκτης ποιότητας ύπνου), καθώς και το προφίλ της συναισθηματικής τους κατάστασης κατά την κατάκλιση στις νύχτες της καταγραφής.

Αυτή η μελέτη έδειξε ότι με τα ομοιοπαθητικά φάρμακα αυξήθηκαν σημαντικά ο καταγεγραμμένος συνολικός χρόνος ύπνου και το στάδιο NREM, καθώς και οι αφυπνίσεις και οι αλλαγές σταδίων στον ύπνο. Τα ευρήματα είναι παρόμοια αν και δεν είναι ταυτόσημα με εκείνα που αναφέρθηκαν σε ζώα με τα ίδια φάρμακα. Πιθανός μηχανισμός θεωρείται η πρώιμη διακοπή της μη-γραμμικής δυναμικής του ύπνου με τα ομοιοπαθητικά φάρμακα.

 Reference:

Bell IR et al (2010). Effects of homeopathic medicines on polysomnographic sleep of young adults with histories of coffee-related insomnia. Sleep Medicine, doi:10.1016/j.sleep.2010.03.013

http://www.homeopathyeurope.org/news-and-press/newsletter/measurable-effects-of-homeopathic-medicines-in-insomnia